وزبەكستاندا قانشا قازاق مەكتەبى بار؟

жайлы мектеп
Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى سەناتىڭ جالپى وتىرىسىندا سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرمۇحامبەت قونىسپايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ ءتىلشىسى.

وزبەكستاندا قازاق تىلىندە ءبىلىم بەرەتىن 180 نەن اسا مەكتەپ بار. قولدا بار اقپاراتقا سايكەس، قازىرگى تاڭدا وزبەكستاندا قوسىمشا (ەسك- قازاق) مەكتەبىن اشۋ تۋرالى ۇسىنىس سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە تۇسپەدى. قازىرگى تاڭدا وندا مەكتەپتەر جەتكىلىكتى دەپ ويلايمىز، - دەدى ەرمۇحامبەت قونىسپايەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار