وڭتۇستىك كورەيا بازارىندا 227 دۇكەن ورتەنىپ كەتتى

өрт
Фото: ТАСС

  استانا. KAZINFORM - سوچحوداعى تەڭىز ونىمدەرىنىڭ ۇلكەن بازارىندا 227 دۇكەن ورتەنىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى Yonhap اقپارات اگەنتتىگى.

ءورت دۇيسەنبى كۇنى تۇندە باستالدى. جالىن 361 ءورت ءسوندىرۋشى جانە 45 ءورت ءسوندىرۋ كولىگىنىڭ كومەگىمەن ەكى ساعاتتىڭ ىشىندە اۋىزدىقتالىپ، تاڭعا قاراي تولىق ءسوندىرىلدى.

تەڭىز ونىمدەرىنىڭ ءداستۇرلى بازارىندا 292 دۇكەننىڭ 227 ءسى ورتەنىپ كەتكەن.

ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى ازىرگە بەلگىسىز.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram