پرەزيدەنت مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانى قابىلدادى

Глава государства принял министра культуры и информации Аиду Балаеву
Фото: Акорда

  استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

ايدا بالايەۆا:

مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ اتقارعان جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسى، سونداي- اق ۆەدومستۆونىڭ الداعى قىزمەتى بارىسىندا قولدانىلاتىن پەرسپەكتيۆتى تاسىلدەر جونىندە باياندادى؛

اقپارات، مادەنيەت، كرەاتيۆتى يندۋستريا، ازاماتتىق قوعام، ءدىن، ەتنوسارالىق قارىم- قاتىناس، جاستار جانە وتباسىلىق- دەموگرافيالىق ساياسات سالالارىندا قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى مالىمەت بەردى؛

ۆەدومستۆونىڭ جەتەكشىلىك ەتەتىن سالالارىن دامىتۋعا قاتىستى جوسپارىن ايتتى.

كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى مينيسترلىككە مادەني- تاريحي نىسانداردىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، شىعارماشىلىقتى قولداۋ، قازاقستاننىڭ مادەنيەتىن شەتەلدە دارىپتەۋ سەكىلدى ءبىرقاتار ناقتى مىندەت جۇكتەدى.

بۇدان بولەك، كرەاتيۆتى يندۋستريانى ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدا قولداۋ جانە اتالعان سالانى جەدەل دامىتۋ جۇمىستارىن جانداندىرۋ تاپسىرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار