پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوعىن قويدى

Президент Әкімшілігі
Фото: aqorda

استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ايبەك دادەبايەۆ باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇ شوعىن قويدى.

«بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ايبەك دادەبايەۆ قازاق حالقىنىڭ ۇلى پەرزەنتى باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوعىن قويىپ، مايدان دالاسىندا قازا تاپقان قازاقستاندىق جاۋىنگەرلەردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتتى»، دەپ جازدى اقوردانىڭ رەسمي سايتى.

سوڭعى جاڭالىقتار