قىتايداعى ءورت سالدارىنان 39 ادام قازا تاپتى

Ёнғин
Фото: InfoResist

استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ جياڭشي پروۆينتسياسىنداعى كوپقاباتتى ۇيدە بولعان ورتتەن 39 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

24-قاڭتار كۇنى كۇندىز ساعات 15:30 كەزىندە جياڭشي پروۆينتسياسىنىڭ سينيۋي قالاسىنداعى كوپقاباتتى ۇيلەردىڭ بىرىنەن ءورت شىقتى. قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ، ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالىپ جاتىر.

The Paper باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، وقيعا سالدارىنان 39 ادام قازا تاۋىپ، 9 ادام جاراقات الدى.

عيماراتتا قالىپ قويعاندار دا بار. قازا تاپقاندار سانى ارتىپ جاتىر.

East China building fire kills 39, injures 9
Photo credit: Pixabay

 

اۆتور

ابىلايحان جۇماشيەۆ

سوڭعى جاڭالىقتار