«QAZAQSTAN» تەلەارناسىندا ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان بەينەباياننىڭ تۇساۋى كەسىلدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «QAZAQSTAN» تەلەارناسىندا ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان بەينەباياننىڭ تۇساۋى كەسىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىنە وراي ارنايى جازىلعان «بەۋ، ناۋرىز!» ءانىنىڭ اۆتورى - سىرىم ءنابيقۇلوۆ، ءسوزىن اقىن ەرلان ءجۇنىس جازعان. رەجيسسەرى - جانسايا كوپبايەۆا.

بەينەبايان الماتى وبلىسىنىڭ كورىكتى جەرلەرى مەن ىلە وزەنىنىڭ بويىندا، ارنايى تۇرعىزىلعان نىساندا، «كوشپەندىلەر» فيلمىنىڭ دەكوراتسياسىندا ءتۇسىرىلدى.

تۋىندىنى ءداستۇرلى انشىلەر ارداق بالاجانوۆا، ايگۇل قوسانوۆا، ەرلان رىسقالي جانە وتكەن جىلى ۇلتتىق ارنا ۇسىنعان «Qazaqstan داۋىسى» جوباسىنىڭ جەڭىمپازى قۇرالاي مەيرامبەك ورىنداپ شىقتى.

«باستاۋ» توبى دومبىرامەن سۇيەمەلدەپ، بەينەباياننىڭ نەگىزگى كەيىپكەرلەرى رەتىندە ارنانىڭ «Aqparat»، «Apta»، «تاڭشولپان» باعدارلاماسىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرى قاتىستى.

بەينەباياننىڭ نەگىزگى يدەياسى عاسىرلار بويعى كوشپەلىلەر تاريحى مەن «جاڭا قازاقستاننىڭ» ۇلتتىق مادەنيەتىن ۇشتاستىرۋ، جاڭارۋ مەن جاڭعىرۋدىڭ كورىنىسىن بەينەلەۋ.


«ناۋرىز مەيرامىنىڭ ءمانى جاڭارۋ، جاڭا كۇن دەگەندى بىلدىرسە، قازاق حالقى ءدال ءقازىر شىنايى جاڭارۋ مەن جاڭعىرۋ كەزەڭىن وتكەرۋدە. بەينەباياندا ۇلىس كۇنىنىڭ ءمان-ماعىناسىن اشۋمەن قوسا، حالقىمىزدىڭ بۇگىنگى رۋحاني بەلەسىن بەينەلەۋدى، كەلەر كۇنگە دەگەن ايرىقشا ءۇمىتىن كورسەتۋدى ماقسات ەتتىك»، - دەيدى رەجيسسەر جانسايا كوپبايەۆا.

بەينەباياننىڭ شىعارماشىلىق توپ قۇرامىنا كينووپەراتور ەركىنبەك پىتىراليەۆ، قويۋشى- سۋرەتشى نۇربولات جاپاقوۆ، مونتاج رەجيسسەرى رەتىندە نۇرتاس مامىتپاي شاقىرىلدى.

ءاننىڭ ءسوزى تۇرىك جانە اعىلشىن تىلىنە اۋدارىلىپ، بەينەبايان حالىقارالىق اۋديتورياعا جول تارتپاق.

سوڭعى جاڭالىقتار