نايزاعايدان 250 باس قوي قىرىلدى

На Иссык-Куле от удара молнии погибли 250 овец
Фото: Кабар

استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ ىستىقكول وبلىسىندا تاۋداعى جايلاۋدا نايزاعاي ءتۇسىپ، 250 باس قوي قىرىلدى.

بۇل تۋرالى رەسپۋبليكا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.

وقيعا 7-شىلدە كۇنى ساعات 17.00 شاماسىندا توڭ اۋدانىنداعى جازى-كەچۇۋ جايلاۋىندا بولعان.

وقيعا ورنىندا ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتكەرلەرى مەن توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ءجۇر.

سوڭعى جاڭالىقتار