مەن وتانىما ورالعان قانداسپىن - قانات شارلاپايەۆ

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев доложил о готовности к предстоящему отопительному сезону
Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК

ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى قانات شارلاپايەۆ قازاق ءتىلىن مەڭگەرۋ ءۇشىن اپتاسىنا نەشە رەت كۋرسقا باراتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«مەن قازىر ءوزىم قازاق ءتىلىن مەڭگەرىپ جاتىرمىن. اپتاسىنا 5 رەت ساباق الام، مۇعالىم كەلەدى، سونىمەن قازاقشا ساباق وقيمىن. ەڭ الدىمەن، مەن ەشقانداي بوتەن، وزگە ادام ەمەسپىن. مەن قازاقستانعا قايتىپ كەلگەن قانداسپىن»، - دەدى مينيستر ب ا ق وكىلىنىڭ سۇراعىنا بەرگەن جاۋابىندا.

سونداي-اق، ول مينيسترلىك لاۋازىمعا ەشقانداي كوماندامەن كەلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.

«بايتەرەكتە» جۇمىس ىستەگەندە قانداي ارىپتەستەرىم بولدى - ولاردىڭ ءبارى سوندا قالدى. وسى مينيسترلىكتە دە سولاي بولادى. ۆيتسە-مينيسترلەرىمنىڭ ىشىندە ەشكىمدى اۋىستىرمايمىن. جۇمىس بىلەتىن ادامدارمەن بىرگە ىستەيمىن»، - دەدى قانات شارلاپايەۆ.