ماسكەۋدەگى تەراكت كەزىندە قازا تاپقاندار سانى كوبەيدى

Москвадаги терактдан жабрланганлар рўйхати эълон қилинди
Фото: Наримбек Исмағулов/Kazinform

رەسەيدىڭ تەرگەۋ كوميتەتى ماسكەۋدەگى تەراكت كەزىندە قازا تاپقاندار سانى 60 قا جەتكەنىن مالىمدەدى.

ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، اتىس بولعان كونسەرت زالىندا تەرگەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.

ماسكەۋ وبلىسىنىڭ گۋبەرناتورىنىڭ سوزىنشە، ستاتسيونارلاردا زارداپ شەككەن 115 ادام جاتسا، ونىڭ 60 ىنىڭ جاعدايى اۋىر.

«قازا تاپقاندار سانى 60 قا جەتتى، ولاردىڭ سانى ءالى دە كوبەيۋى مۇمكىن»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

ەسكە سالايىق، 23-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى رەسەيلىك Telegram-ارنالار مەن ب ا ق- تا ماسكەۋدە تەراكت بولعانى تۋرالى اقپارات تارادى.

سوڭعى دەرەكتەر بويىنشا، كەمىندە 40 ادام قازا تاۋىپ، 100 ادام زارداپ شەككەن.

سوڭعى جاڭالىقتار