مارات ايماشەۆ ق ر قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ اسكەري قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى

Марат Аймашев
Фото: Kazinform

استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن مارات ماقسۇت ۇلى ايماشەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ اسكەري قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

بۇل تۋرالى اقوردانىڭ رەسمي سايتىنان ءمالىم بولدى.

اۆتور

ايدار وسپاناليەۆ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram