ۇلتتىق ۇلان ءان-ءبي ءانسامبلىنىڭ ورىنداۋىنداعى جاڭا ءاننىڭ بەينەبايانى جارىق كوردى

музыка
Фото: Ұлттық ұлан

استانا. KAZINFORM - وتان قورعاۋشىلار كۇنى قارساڭىندا Qazaqstan تەلەارناسىنىڭ «1001 ءتۇن» باعدارلاماسىندا تىڭ تۋىندىنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى.

جاڭا ءان «ەرجۇرەك قازاق» دەپ اتالادى. ءاننىڭ ءسوزىن جازعان ازامات نۇرمۇحانوۆ، كومپازيتورى نۇرلىبەك امانوۆ.

Вышел видеоклип на новую песню в исполнении Ансамбля Национальной гвардии РК
Фото: Национальная гвардия РК

ايتا كەتەيىك، العاش رەت جاريالانعان انگە ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانى اقپاراتتىق-باسپا ءبولىمىنىڭ ۆيدەوستۋديا بولىمشەسى بەينەبايان ءتۇسىردى. وسىلايشا، قوس بىردەي جاڭا شىعارما 7-مامىر — وتان قورعاۋشىلار كۇنى مەن 9-مامىر — جەڭىس كۇنىنە وراي قازاقستاندىقتار ءۇشىن تاماشا تارتۋ بولدى.

Вышел видеоклип на новую песню в исполнении Ансамбля Национальной гвардии РК
Фото: Национальная гвардия РК
әскер
Фото: Ұлттық ұлан

 

سوڭعى جاڭالىقتار