كوستەنكو شاحتاسىنداعى اپات: كەنشىلەر قانشا جالاقى العان

Жалақы
Фото: Фото: Kazinform

كوستەنكو شاحتاسىنداعى اپاتتان قايتىس بولعان كەنشىلەر قانشا جالاقى العان؟ اتالعان سۇراققا ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى تامارا دۇيسەنوۆا جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

«اپاتتان قايتىس بولعان كەنشىلەردىڭ تابىسى تۋرالى دەرەكتەر وتباسىنىڭ ساندىق كارتاسى ارقىلى تەكسەرىلدى. ولاردىڭ جالاقىسى 300 مىڭنان 1,6 ميلليون تەڭگەگە دەيىن بولعان. ويتكەنى ولاردىڭ اراسىندا جاس كەنشىلەر دە بار. سوندىقتان جالاقى كولەمى بويىنشا ايىرماشىلىق بار. سونىمەن قاتار جالاقى كولەمى جۇمىسشىنىڭ بىلىكتىلىگى مەن فۋنكتسيونالدىعىنا بايلانىستى»، - دەدى تامارا دۇيسەنوۆا ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

سونداي-اق ب ا ق وكىلدەرى تامارا دۇيسەنوۆادان «اپاتتى جاعدايدان كەيىن كەنشىلەردىڭ جالاقىسى وسە مە؟ دەپ سۇرادى.

«بۇل ماسەلە جىل سايىن قارالادى. جالاقىدان بولەك، ۇجىمدىق شارتتا ولاردىڭ جۇمىس كولەمىن ورىنداعانى ءۇشىن قوسىمشا تولەمدەر قاراستىرىلعان. الدىڭعى جىلدارى ينفلياتسيا دەڭگەيىندە، سودان كەيىن ءوندىرىس كولەمى تۇرعىسىنان قاراستىرىلدى» - دەيدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram