جىل سوڭىندا بانكارالىق ءبىرىڭعاي QR كود جۇيەسى ىسكە قوسىلادى - ۇلتتىق بانك

QR-код
Фото: freepik

استانا. KAZINFORM - 2024 -جىلدىڭ سوڭىندا بانكتەردىڭ اراسىنداعى تولەمدەر ءبىرىڭعاي QR كود ارقىلى جاسالادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن حابارلادى.

«ەلىمىزدە QR كودتىڭ ۇلتتىق ستاندارتى بار. سول ارقىلى تولەم جاساۋعا ارنالعان QR كود ازىرلەۋدىڭ ءبىرىڭعاي ءادىسناماسى مەن ولاردى ازىرلەۋگە قاجەت دەرەكتەمە جيىنتىعى ايقىندالادى (2021 -جىلعى 13-تامىزداعى 3712-2021 ق ر س ت)»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

ۇلتتىق ستاندارت - QR كود ازىرلەۋگە ارنالعان ەرەجە جيىنتىعى. ال QR كود ارقىلى تولەم جۇرگىزۋ (ترانزاكتسيالاردى وڭدەۋ) بانكىشىلىك جۇيەلەردە دە، بانكارالىق دەڭگەيدە دە جۇزەگە اسىرىلادى.

«قازىر ءبىرقاتار بانك بانكىشىلىك دەڭگەيدە QR كود ارقىلى تولەم جۇرگىزۋ قىزمەتىن ۇسىنىپ وتىر. ال بانكارالىق تولەمگە ارنالعان QR كود قىزمەتىن 2024 -جىلدىڭ اياعىندا ىسكە قوسۋ جوسپاردا بار»، - دەيدى ۇلتتىق بانكتەن.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram