جەر سىلكىنىسى شىمكەنتتە دە سەزىلدى

7.1-magnitude quake hits northwest China's Xinjiang
Photo credit: assicuraci.it

شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىندا جەر سىلكىنىسى 2 بالدى قۇرادى.

شىمكەنت قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇنگى ساعات 00 ساعات 09 مينۋتتا قالا اۋماعىندا جەر سىلكىنىسى تىركەلدى. ۇرەيگە بوي الدىرعان تۇرعىندار ءتۇن ورتاسىندا كوشەگە شىعىپ كەتكەن. جاعداي تۇراقتالعانشا دالادا تۇرعاندار كوپ.

«شىمكەنت قالاسىندا جەر سىلكىنىسى 2 بالدى قۇرادى. زارداپ شەككەندەر مەن قيراۋلار تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق. ورىن العان جايتقا بايلانىستى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن ابىرجىماۋعا شاقىرامىز!» دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.

اۆتور

قايرات زاينيشيەۆ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram