ەشكىمنەن ماراپات سۇرامادىم - ءالي وقاپوۆ «قۇرمەت» وردەنىنەن، بۇكىل مۋزىكالىق جۇلدەسىنەن باس تارتتى

әли оқапов
Фото: Фото: aliokapov/Instagram

بەلگىلى ءانشى ءالي وقاپوۆ الەۋمەتتىك جەلىدە مالىمدەمە جاساپ، بارلىق مۋزىكالىق ماراپاتىنان باس تارتقانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.

25- قازان - رەسپۋبليكا كۇنى انشىگە «قۇرمەت» وردەنى بەرىلگەن ەدى.

ەل اراسىندا قاي ەڭبەگى ءۇشىن الىنعانى قىزۋ تالقىلانىپ، ءازىل-شىنى ارالاس جاريالانىمدار كوبەيدى.

«سوڭعى وقيعالار وسىلاي قىزۋ تالقىلانادى دەپ كۇتپەدىم. ءبىراق ەشتەڭەنى بايقاماعانداي، ەشتەڭەگە ءمان بەرمەگەندەي جۇرە المايمىن. وسى ۆيدەو ارقىلى تەلەارنالار مەن راديوستانتسيالاردان، قوعامدىق ۇيىمداردان، جەكە جوبالاردان العان 32 جىل ومىرىمدەگى بۇكىل مۋزىكالىق ماراپاتتارىمنان باس تارتاتىنىمدى ايتقىم كەلەدى. مۇنى باياعىدان جاساعىم كەپ ءجۇر ەدى، سەبەبى كىشكەنتاي ۇلىما بولمە كەرەك، ال اۋىر تەمىر ماراپاتتار كەدەرگى كەلتىرەدى. ەندى وسىنى جاساۋدىڭ ءساتى ءتۇستى»، - دەدى ءالي وقاپوۆ Instagram جەلىسىندە جاريالاعان بەينەجازباسىندا.

ءانشى مەملەكەتتىك ناگرادانى قايتارۋ بويىنشا ءبىر دە ءبىر نورما جوقتىعىن ايتتى.

әли оқапов
Фото: Фото: aliokapov/Instagram

 

«مەملەكەتتىك ماراپاتتا رامىزدەرىمىز بەينەلەنگەن. ول ءۇشىن زاڭدى وقىپ شىقتىم جانە قايتارۋ تۋرالى نورمانى تاپپادىم. بۇل ناگرادالار ەندى قۇزىرەتتى ورگاننىڭ شەشىمىن كۇتەدى. قانداي شەشىم شىقسا، سونى جاسايمىن. قاجەتتى نارسەنىڭ ءبارىن ىستەۋگە تىرىسامىن (...) مەن ەشكىمنەن ماراپات سۇراعان جوقپىن، سوڭىنا دەيىن ەشتەڭەدەن حابارسىز بولدىق. نە بولسا دا جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىما الامىن جانە دۇربەلەڭ تۋىنداعانى ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىن»، - دەدى ءانشى.

ءالي وقاپوۆ ءارتىس ءۇشىن حالىقتىڭ ىقىلاسىنان اسقان ماراپات جوق ەكەنىن جەتكىزدى.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Али Окапов (@aliokapov)

«مەن باقىتتى اداممىن، وتباسىم بار، مۋزىكام، تىڭداۋشىلارىم بار. ەڭ ماڭىزدى سىيلىقتى بيىلعى 17- اقپان كۇنى اكە اتانعاندا العانمىن. وسى اتاققا لايىق بولامىن دەپ ۇمىتتەنەمىن. ەگەر بىرەۋدى رەنجىتسەم، كوڭىلىن قالدىرسام، كەشىرىم سۇرايمىن. مەنى قورعاپ-اقتاپ جاتقانداردىڭ بارىنە راحمەت. ءالى جاسپىن، بار جاقسىلىق الدىمدا دەپ ۇمىتتەنەمىن. تاسقىن وقاپوۆتىڭ ۇلى، روزا رىمبايەۆانىڭ ۇلى، قاراپايىم پوپ-ورىنداۋشى رەتىندە مەن كەشىرىم سۇرايمىن جانە العىسىمدى ايتامىن. ءبارىڭىزدى قۇشاقتادىم»، - دەپ اياقتادى ءا. وقاپوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار