ءۇش مىڭ تەڭگە قارىزى بار قازاقستاندىقتىڭ بانكروت دەپ جاريالانعانى راس پا

банкрот
Фото: ortcom.kz

استانا. KAZINFORM - بىرەر كۇن بۇرىن 2978 تەڭگە قارىزى بار ازاماتتىڭ بانكروت دەپ جاريالانعانى تۋرالى حابار تاراعان ەدى.

Atameken Business تەلەارناسىنىڭ ەفيرىندە دارمەنسىز بورىشكەرلەرمەن جۇمىس جونىندەگى باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اينارا راحمەتوۆا اتالعان جايتقا تۇسىنىك بەردى.

«بۇل - جالعان اقپارات. ءبىز اتالعان ازاماتتى بانكروت دەپ تانىعان كەزدە ونىڭ قارىزى 1 ميلليون 473,3 مىڭ تەڭگە بولعان. 2020 -جىلدىڭ 3-ناۋرىزىنان باستاپ ازاماتتاردى بانكروت دەپ تانۋ تۋرالى 80953 ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى، ونىڭ %79 كريتەريگە سايكەس كەلمەيتىنى تۋرالى حابارلاما جىبەردىك»، - دەپ ءتۇسىندىردى اينارا راحمەتوۆا ەفير بارىسىندا.

ەسكە سالا كەتەيىك، نەبارى 2978 تەڭگە قارىزى بار قازاقستاندىق بانكروت دەپ جاريالانعانىن حابارلاعان ەدىك.

ايتا كەتەيىك، اقپاراتتى ءبىرىنشى كرەديت بيۋروسى تاراتقان بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram