ءبيبىسارا اساۋبايەۆا ماسكەۋدە جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى

Бибисара Асаубаева
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا ماسكەۋدە وتكەن «اەروفلوت وپەن 2024» شاحمات فەستيۆالىندە ايەلدەر اراسىندا چەمپيون بولدى.

ءبىر اپتاعا سوزىلعان ءداستۇرلى جارىستا FIDE- دە رەيتينگى 2300 دەن جوعارى ويىنشىلار وپەن- تۋرنيردە باق سىنادى. سونىمەن قاتار 15 جاسقا دەيىنگى بالالار اراسىندا دا بولەك باسەكە ءوتتى.

قازاقستاننان بيبىسارامەن قاتار قازىبەك نوگەربەك (18-ورىن)، دانيال ساپەنوۆ (21-ورىن)، رامازان جالماحانوۆ (38)، الىشەر سۇلەيمەنوۆ (65) سىنعا ءتۇستى. جالپى بيىل قاتىسۋشىلار سانى 500 دەن استى.

ايتا كەتەيىك، ءبيبىسارا اساۋبايەۆا 2004 -جىلى 26-اقپاندا تارازدا دۇنيەگە كەلگەن. ول - ايەلدەر اراسىنداعى گروسسمەيستەر (2019). ەرلەر اراسىندا حالىقارالىق سپورت شەبەرى (2020). بليتس بويىنشا الەم چەمپيونى (2021) - شاحمات تاريحىنداعى ەڭ جاس شاحماتشى. راپيد بويىنشا الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى (2021). ازيا چەمپيونى (2021).

اۆتور

كۇنسۇلتان وتارباي

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram