استانادا LRT ورتەندى

Пожар на LRT произошел в Астане
Фото: скрин с видео МЧС

استانا. KAZINFORM - استانانىڭ جاڭا تەمىرجول ۆوكزالى ماڭىندا LRT قۇرىلىسىنان ءورت شىقتى.

«بۇگىن الماتى اۋدانىندا «نۇرلى جول» تەمىر جول ۆوكزالىنىڭ ماڭىندا سالىنىپ جاتقان ج ر ك باعانالارىنىڭ ارالىقتارى اراسىنداعى قالىپتاردىڭ جانۋى ورىن الدى. ت ج م كۇشتەرى 30 شارشى مەترگە جايىلعان ءورتتى ءسوندىردى»، - دەپ حابارلادى قالالىق ت ج دەپارتامەنتى.

ۇيىمنىڭ حابارلاۋىنشا، وقيعادان ەشكىم زارداپ شەككەن جوق. ءورت سەبەبى انىقتالىپ جاتىر.

توتەنشە جاعداي كەزىندە 112 ءنومىرى بويىنشا حابارلاۋ كەرەك.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram