استانادا 1- قاراشا كۇنى وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى

аңдатпа
Фото: Фото: Pexels

Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى 1- قاراشا كۇنى استانادا وتەتىن مادەني جانە قوعامدىق ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسىن ۇسىنادى.

10.00 دە فرانسيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكروننىڭ رەسمي ساپارى باستالادى.

15.00 دە پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسى باستالادى.

15.00 دە ق ر پرەزيدەنتى ورتالىعىندا «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان باعدارلاما تۇلەكتەرىمەن ميتاپ-كەزدەسۋ وتەدى.

19.00 دە جاستار تەاترىندا «ليفت» پسيحولوگيالىق دراماسى قويىلادى.

19.00 دە جاس كورەرمەندەردىڭ مۋزىكالىق تەاترىندا «اباي-توعجان» مۋزىكالىق دراماسى ساحنالانادى.

سوڭعى جاڭالىقتار