اباي وبلىسىنداعى ورمان ءورتى: تاعى ءبىر ادام ىزدەستىرىلىپ جاتىر

None
Фото: instagram.com/oo_osa_semey_vko
استانا. قازاقپارات - اباي وبلىسىنداعى ورمان ءورتىن سوندىرۋگە كەتىپ، ءىز- ءتۇزسىز جوعالعان تاعى ءبىر ادام ىزدەستىرىلىپ جاتىر. بۇل اقپاراتتى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى راستادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ەگەر سىزدە س. ن. ارحيپوۆتىڭ ورنالاسقان جەرىنە قاتىستى قانداي دا ءبىر اقپارات بولسا، وندا «102» نومىرىنە نەمەسە جاقىن ماڭداعى پوليتسيا بولىمشەسىنە حابارلاسۋىڭىزدى وتىنەمىز»، - دەلىنگەن اباي وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتتە.

دەپارتامەنت مالىمەتىنشە، ءورت سوندىرۋگە تراكتورىمەن شىعىپ كەتكەن تۇرعىندى ىزدەۋ ءىس- شارالارىنا ۆەدومستۆونىڭ جەكە قۇرامى جۇمىلدىرىلعان. سونىمەن قاتار ونىڭ تراكتورىن تابۋ ءۇشىن اۋەدەن دە شولۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.


سوڭعى جاڭالىقتار