قاسىم- جومارت توقايەۆ جۇمىس ساپارىمەن اباي وبلىسىندا ءجۇر

None
Фото: t.me/aqorda_resmi
سەمەي. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ اباي وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن كەلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقورداعا سىلتەمە جاساپ.

ساپار بارىسىندا پرەزيدەنت ورمان القاپتارىنداعى ءورت ءسوندىرۋ جۇمىستارىمەن تانىسادى، شۇعىل ارەكەت ەتۋ شتابىنىڭ وتىرىسىن وتكىزەدى جانە ءورت كەزىندە قازا تاپقان ورمان شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ تۋىستارىمەن كەزدەسەدى.


سوڭعى جاڭالىقتار