ق ر پرەزيدەنتى داۋلەت تۇرلىحانوۆتى قابىلدادى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان گرەك- ريم، ەركىن جانە ايەلدەر كۇرەسى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى داۋلەت تۇرلىحانوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقوردانىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

كەزدەسۋ بارىسىندا داۋلەت تۇرلىحانوۆ قاسىم- جومارت توقايەۆقا فەدەراتسيانىڭ بۇقارالىق جانە كاسىبي سپورتتى دامىتۋ، دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت سالاسىن وركەندەتۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قابىلداپ جاتقان شارالارى، سونداي- اق بالۋانداردىڭ 2024 -جىلى وتەتىن جازعى وليمپيادا ويىندارىنا دايىندىعى تۋرالى باياندادى.

سونىمەن قاتار كەزدەسۋدە جاستاردىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىنە، سونىڭ ىشىندە ولاردى بۇقارالىق سپورت تۇرلەرىنە تارتۋعا، وڭىرلەردە سپورت ينفراقۇرىلىمدارىن دامىتۋعا باسا ءمان بەرىلدى. وسى رەتتە مەملەكەت باسشىسى ايماقتاردا جازعى جانە قىسقى سپورت تۇرلەرىن ىلگەرىلەتۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار