بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى وتەدى

None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 58-بابى 4-تارماعىنىڭ 2) تارماقشاسىنا سايكەس پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى 2022 -جىلعى 20-ماۋسىمدا ساعات 10.00-دە نۇر- سۇلتان قالاسىنا شاقىرىلسىن»، - دەپ جازىلعان ءماجىلىس ءتوراعاسىنىڭ وكىمىندە.


سوڭعى جاڭالىقتار