دارحان ءدىلمانوۆ ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن دارحان ايتقالي ۇلى ءدىلمانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - شەكارا قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات اقوردانىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

سوڭعى جاڭالىقتار