ءاليحان سمايىلوۆ تۇرعىنداردىڭ ساۋالدارىنا جەلىدەگى جەكە پاراقشاسىندا جاۋاپ بەرەدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ق ر ۇكىمەت باسشىسى ءاليحان سمايىلوۆ Facebook جەلىسىندە جەكە پاراقشاسىن اشتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«Facebook-تە جەكە پاراقشامدى اشتىم. جازىلىڭىزدار، سۇراق قويىڭىزدار، يدەيالار ۇسىنىڭىزدار. مۇمكىندىگىنشە ساۋالدارىڭىزعا جاۋاپ بەرىپ، قاجەتتى شەشىمدەردى قابىلدايمىن»، - دەلىنگەن ۇكىمەت باسشىسىنىڭ حابارلاماسىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار