مارات شايحۋتدينوۆ ق ر قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن مارات ەرسايىن ۇلى شايحۋتدينوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات اقوردانىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

سوڭعى جاڭالىقتار