قاستاندىق جاساۋشىلاردىڭ ارام پيعىلدارى ىسكە اسپادى - پرەزيدەنت

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قاستاندىق جاساۋشىلاردىڭ ارام پيعىلدارى ىسكە اسپادى.

بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار