ا ق ش-تىڭ بارلىق شتاتىندا تاريحتا العاش رەت «ءىرى اپات» جاريالاندى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەلدىڭ بارلىق 50 شتاتىندا «ءىرى اپات» رەجيمىن جاريالادى، - دەپ حابارلايدى Foxnews تەلەارناسى.

تەلەارنانىڭ مالىمەتىنشە، ا ق ش تاريحىندا مۇنداي جاعداي العاش رەت بولىپ وتىر.

سوڭعى مالىمەتتەر بويىنشا، ا ق ش-تا شامامەن 520 مىڭنان اسا ناۋقاس تىركەلىپ، شامامەن 20 مىڭ ادام قايتىس بولعان. وسى 20 مىڭ ادامنىڭ 10 مىڭى سوڭعى بەس كۇندە قايتىس بولعان ەكەن.

دەرەككوز مالىمەتىنشە، ا ق ش-تا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ كوبى نيۋ-يورك شتاتىنىڭ تۇرعىندارى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram