اپتالىق- ساراپتامالىق «جەتى كۇن» باعدارلاماسىن «حابار» تەلەارناسى ۇيدەن تاراتپاق

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «حابار» رەسپۋبليكالىق تەلەارناسى «جەتى كۇن» اپتالىق- ساراپتامالىق باعدارلاماسىن ۇيدەن تاراتپاق.

بۇل تۋرالى ءوزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا «حابار» اگەنتتىگى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى رينات كەرتايەۆ جازدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«ەلىمىزدەگى توتەنشە جاعداي مەن قاتاڭ كارانتينگە بايلانىستى بۇگىننەن باستاپ «جەتى كۇن» باعدارلاماسىن ۇيدەن شىعارامىز. 21.00-دە «حابار» ارناسىنان «جەتى كۇندى» كورىڭىزدەر»، - دەپ جازدى رينات كەرتايەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram