قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمى قىزمەتىنەن بوساتىلدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قۋانىشبەك دوسمايىل ۇلى ىسقاقوۆ قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمى قىزمەتىنەن بوساتىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram