كەيبىر اكىمدەر مەن مينيسترلەر بيۋجەتكە «تاۋسىلمايتىن قورجىن» رەتىندە قارايدى - توقايەۆ

None
None
اقتاۋ. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ماڭعىستاۋعا ساپارى بارىسىندا جۇرتشىلىقپەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقوردانىڭ تۆيتتەردەگى پاراقشاسىنا سىلتەمە جاساپ.

كەزدەسۋ بارىسىندا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ:

«جەمقورلىق، بۇل - باتپانداپ كىرەتىن، مىسقالداپ شىعاتىن دەرت. وسىنداي دەرتكە قارسى مىقتى ءدارى قولدانباساق، ودان ارىلۋ مۇمكىن ەمەس. سوندىقتان، ءبىز ءتيىستى ءىس-شارالاردى ودان ءارى جۇزەگە اسىرا بەرەمىز»، - دەپ اتاپ ءوتتى.

قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بىزدە ءتيىمسىز شىعىندار كوپ.

«ءبىزدىڭ كەيبىر اكىمدەرىمىز بەن مينيسترلەرىمىز بيۋدجەتكە «تاۋسىلمايتىن قورجىن» رەتىندە قارايدى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

سوڭعى جاڭالىقتار