توقايەۆ: دۇنيەجۇزىندەگى قانداستارىمىزدىڭ باسىن تۋعان جەردە بىرىكتىرۋ - ءبىزدىڭ قاسيەتتى پارىزىمىز

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىق وكىلدەرىمەن كەزدەسۋى جالعاسۋدا.

بۇل تۋرالى اقوردانىڭ تۆيتتەر پاراقشاسىندا حابارلاندى.

«شەتەلدەگى قانداستارىمىزدى ەلگە قايتارۋ ءىسى ەشقاشان نازاردان تىس قالعان ەمەس، قالمايدى دا. دۇنيەجۇزىندەگى قانداستارىمىزدىڭ باسىن تۋعان جەردە بىرىكتىرۋ - ءبىزدىڭ قاسيەتتى پارىزىمىز»، - دەدى پرەزيدەنت.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت ماڭعىستاۋ ساپارى بارىسىندا ءابىش كەكىلبايەۆتىڭ مەرەيتويىن اتاپ ءوتۋ، جاڭاوزەن قالاسىن دامىتۋ جانە جەمقورلىق تۋرالى ايتقان بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار