ق ر پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆ جۇمىس ساپارىمەن اقتاۋ قالاسىنا باردى

None
None
 نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆ جۇمىس ساپارىمەن اقتاۋ قالاسىنا كەلدى.

بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى بەرىك قۇرمانعالي فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا جازدى.

«ساپار بارىسىندا ءبىرقاتار الەۋمەتتىك نىسانداردى ارالاپ كورۋ، تەڭىز ساۋدا پورتىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسۋ، سونداي- اق، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋ جوسپارلانىپ وتىر» ، - دەلىنگەن جازبادا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram