كۇن جۇيەسىندە جاڭا پلانەتا تابىلدى

None
None
استانا قازاقپارات - جاڭا پلانەتا وزگە عالامشارلاردان كىشىرەك جانە كۇننەن ەڭ الىستا ورنالاسقان.

جاڭا پلانەتانى ا ق ش- عالىمدارى تاپقان.

ول كۇننەن 80 استرونوميالىق قاشىقتىقتا ورنالاسقان، راديۋسى 300 كيلومەتردى قۇرايدى. وعان گوبلين دەگەن اتاۋ بەرىلگەن.

 

دەرەككوز: Life.ru

 

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram