ناۋرىز مەيرامى بۇدان دا جوعارى دەڭگەيدە اتالىپ ءوتىلۋى ءتيىس - ءماجىلىس دەپۋتاتى

None
None
استانا. قازاقپارات - ناۋرىز مەيرامى بۇدان دا جوعارى دەڭگەيدە اتالىپ ءوتىلۋى ءتيىس.

ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى اندرەي بەگەنەيەۆ وسىنداي پىكىرىن ءبىلدىردى.

«ناۋرىز - ۇلى مەيرام، جىل وتكەن سايىن ونىڭ اۋقىمى كەڭەيىپ، شىن مانىندە حالىقتىق مەرەكەگە اينالىپ كەلە جاتقانى قۋانىشتى. كوكتەمگى كۇن مەن ءتۇننىڭ تەڭەسۋى - بۇل ءبىزدىڭ جاڭا جاڭارعان الەمگە، ويانعان تابيعاتقا ەنۋىمىز. ناۋرىز بۇدان دا زور ماڭىز العانىن قالايمىن. ماعان ناۋرىز ءداستۇرى ۇنايدى، ءبىز اينالانى تارتىپكە كەلتىرەمىز، تابيعاتپەن ۇندەسەمىز - مۇنىڭ ءبارى داستۇرمەن ساباقتاس. بۇل وتە تاماشا مەرەكە، سوندىقتان دا ول بۇدان دا جوعارى دەڭگەيدە اتالىپ ءوتىلۋى ءتيىس. بارلىق وتانداستارىما دەنساۋلىق پەن يگىلىك تىلەيمىن. ناۋرىز قۇتتى بولسىن!»، - دەدى ا. بەگەنەيەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram