م. قۇل- مۇحاممەد نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ رەسپۋبليكالىق قوعامدىق شتابىن باسقارادى

None
None
استانا. قازاقپارات - بۇگىن استانادا ق ر پرەزيدەنتتىگىنە ۇمىتكەر نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ رەسپۋبليكالىق قوعامدىق شتابى ءوز جۇمىسىن باستادى. شتابتى مۇحتار قۇل- مۇحاممەد باسقاراتىن بولدى.

«مەملەكەت باسشىسىنىڭ رەسپۋبليكالىق شتابىن باسقارۋ ماعان تاپسىرىلدى» ، - دەدى بۇگىن م. قۇل- مۇحاممەد.

ەسكە سالا كەتەيىك، وسىدان ءبىراز كۇن بۇرىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن مۇحتار ابرار ۇلى قۇل- مۇحاممەد قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىنەن بوساتىلعان ەدى.

 

اۆتور: قانات مامەتقازى ۇلى 

سوڭعى جاڭالىقتار