الماتىنىڭ شەتىندە ۇلكەن يپپودروم سالىنادى - ماقسات احايەۆ

Казахстанский скакун Кабирхан может войти в десятку самых быстрых лошадей мира
Фото: instagram.com/racingdubai

الماتى. KAZINFORM - «رەسپۋبليكالىق زاۋىت جىلقىلارى تۇقىمى پالاتاسى» پرەزيدەنتى تالعات جايسانبايەۆ پەن Qazaq Jockey Club ءتوراعاسى ماقسات احايەۆ قازاقستاندا كلاسسيكالىق ات جارىستىڭ دامۋى تاقىرىبىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەلىمىزدە ات سپورتىنىڭ دامۋى مەن ونىڭ ماسەلەلەرى جايىندا ءوز ويلارىمەن ءبولىستى.

2010 -جىلدان بەرى قاراي قازاقستاندا ات سپورتى يندۋسترياسى ۇلكەن قۇلدىراۋ كەزەڭىن باسىنان وتكەردى. وسىعان بايلانىستى ەلىمىزدىڭ مىقتى دەگەن شاباندوزدارى شەتەلگە جۇمىس ىزدەپ كەتكەن بولاتىن. بۇل تۋرالى «رەسپۋبليكالىق زاۋىت جىلقىلارى تۇقىمى پالاتاسى» پرەزيدەنتى تالعات جايسانبايەۆ ايتتى.

«الەمدىك ات جارىستارىنا قاتىسۋ ءۇشىن، ءبىزدىڭ شاباندوزدار باۋىرجان مىرزابايەۆ سەكىلدى پەرسپەكتيۆاسى ۇلكەن جوكەي بولۋى ءۇشىن ءبىزدىڭ ەلدە كلاسسيكالىق ات جارىسىن دامىتۋ كەرەك. وسىعان وراي، 2018 -جىلى بەيرەسمي تۇردە ات جارىسى قوعامىن اشقانبىز، 2023 -جىلى ول رەسمي تۇردە «Qazaq Jockey Club» قوعامدىق بىرلەستىگى بولىپ وزگەرتىلدى. ونىڭ قۇرامىنا ەلىمىزدەگى جەتەكشى جىلقى وسىرۋشىلەر كىردى. كلۋبتىڭ ءتوراعاسى بولىپ بەلگىلى جىلقى ءوسىرۋشى ازامات ماقسات احايەۆ تاعايىندالدى. بيىلعى كلۋبتىڭ جوسپارىنا سايكەس 1-مامىر مەن 15-قازان ارالىعىندا ات جارىسى ماۋسىمى وتەدى»، - دەدى تالعات جايسانبايەۆ.

ول حالىقارالىق ات سپورتى ورگاندارىنىڭ فەدەراتسياسىنىڭ (IFHA) قۇرامىنا كىرۋ باستى ماقسات ەكەنىن ايتتى.

«بىزگە ول نە بەرەدى؟ ءبىزدىڭ جەڭىمپاز اتتار حالىقارالىق رەيتينگكە يە بولاتىن بولادى، مىسالى، كابيرحاننىڭ رەيتينگى قازىر 115 ۇپايعا جەتتى، سول سەكىلدى ەگەر اتتارىمىزدا 100 ۇپايدان جوعارى حالىقارالىق رەيتينگى بولسا ولاردىڭ قۇنى 100 مىڭ دوللاردان جوعارى بولادى. بۇل جىلقى وسىرۋشىلەرگە ۇلكەن پەرسپەكتيۆا بەرەدى. ياعني، ەلىمىزدە جىلقى وسىرۋمەن اينالىسۋ ءتيىمدى بولادى. ەكىنشىدەن، ءبىزدىڭ جوكەيلەر شەتەلدىك يپپودرومداردا ونەر كورسەتە الادى. ولاردىڭ دەڭگەيى مەن جالاقىسى الەمدىك جوكەيلەرمەن تەڭ بولادى»، - دەدى سپيكەر.

Qazaq Jockey Club ءتوراعاسى ماقسات احايەۆتىڭ ويىنشا قازاقستاندا ات سپورتىن دامىتۋ ءۇشىن يپپودرومداردى كوبىرەك سالۋ كەرەك.

«قازاقستاندا قازىر ەكى-اق يپپودروم بار. ءبىرى وسى الماتىدا، ەكىنشىسى استانادا، قازىر ول رەكونسترۋكتسيادا، «كوشپەندىلەر» وينىنا دايىندالىپ جاتىر. يپپودروم دەگەن جالپى نە نارسە؟ ول الدىمەن اتتى سىناقتان وتكىزەتىن جەر. ول جەردە نەعۇرلىم بايگەگە قوساتىن جۇيرىك اتتار تۇرۋ كەرەك. ول ۇلتتىق بايگە ما، كلاسسيكالىق بايگە ما، ءبارىبىر. شىنى كەرەك، بۇعان دەيىن الماتى يپپودرومىندا ولاي بولعان جوق. بىرەۋدىڭ ءۇش اتى مىنا ات قورادا، ەكەۋى انا ات قورادا، تورتەۋى مىنا جەردە دەگەندەي، كەلەڭسىز جاعدايلار بولعان. قازىر ونىڭ ءبارى جويىلدى. قازىر يپپودرومدا تەك شاباتىن اتتار تۇر. ايتا كەتەيىن، الداعى ۋاقىتتا الماتىدا قالانىڭ شەتىندە ۇلكەن، جاقسى يپپودروم سالىنادى، قازىر ونىڭ جوباسى جاسالىپ جاتىر. ول قالادان 12 شاقىرىم جەردە بولادى»، - دەدى ماقسات احايەۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى كۇنى الەمدە قازاقتىڭ الامان بايگەسىن ەشكىم تانىمايدى.

«ءبىز الەمدىك كلاسسيكالىق بايگەنى ۇيرەنىپ، ونى ارى قاراي دامىتۋىمىز كەرەك. سوندا عانا ءبىزدىڭ اتتار شەتەلدە كورىنەدى. ال ءبىزدىڭ الامان بايگەنى الەمدىك دەڭگەيدە وتكىزۋ ءۇشىن تۋرا وسى كلاسسيكالىق بايگەنىڭ ەرەجەلەرى سەكىلدى ەرەجەلەردى شىعارىپ، ونى دامىتۋىمىز كەرەك. ونىمەن قازىر ۇلتتىق ات سپورتىنىڭ فەدەراتسياسى اينالىسىپ جاتىر. بولاشاقتا ول ارمانعا دا جەتەرمىز دەگەن ويدامىن. سونداي-اق بىزدە الداعى ۋاقىتتا باۋىرجان مىرزابايەۆ اتىنداعى جوكەيلەر مەكتەبىن اشساق دەگەن جوسپار بار. ول مەكتەپتە كەزىندە بايگەگە شاپقان بالالاردى ارى قاراي جوكەي بولۋعا ۇيرەتەمىز. سوندىقتان جوكەيلەر مەكتەبىن اشۋ، باپكەرلەردى وقىتۋ ءبىزدىڭ نەگىزگى شارۋامىزدىڭ ءبىرى»، - دەدى ول.

«رەسپۋبليكالىق زاۋىت جىلقىلارى تۇقىمى پالاتاسى» پرەزيدەنتى تالعات جايسانبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، Olimpbet بۋكمەكەرلىك كەڭسەسى ەلدە وتەتىن ءتۇرلى بايگەلەرگە دەمەۋشىلىك جاساپ جۇرگەنىن ايتتى.

«ول بيىل دا، بىلتىر دا ءبىزدىڭ رەسمي دەمەۋشىمىز. بىزدە وتەتىن ات بايگەلەرىنىڭ جۇلدە قورلارىن تولتىرۋ ءۇشىن قارجى كەرەك. بۇل رەتتە Olimpbet بۋكمەكەرلىك كەڭسەسى بىزگە دەمەۋشىلىك جاساپ ءجۇر. سونداي-اق ەلىمىزدە رەسپۋبليكالىق ۆەتەريناريالىق زەرتحانا بار. وكىنىشكە قاراي، ول ات اۋرىنىڭ 7 ءتۇرىن تولىعىمەن تەكسەرە المايدى. ول ءوز اتتارىمىزدى قازاقستاننان شەتەلگە شىعارا الماي وتىرۋىمىزدىڭ ءبىر سەبەبى وسى. بۇل ماسەلەنى ۇكىمەت دەڭگەيىندە كوتەرگەن دۇرىس»، - دەدى تالعات جايسانبايەۆ.

Qazaq Jockey Club ءتوراعاسى ماقسات احايەۆ قازاقستاننان ۇشاق ارقىلى اتتى شەتەلگە شىعارۋعا مۇمكىندىك جوق ەكەنىن ايتتى.

«سەبەبى، بىزدە ات تاسيتىن تاسىمالداۋشى جوق. كابيرحاننىڭ يەسى تىلەك باۋىرىمىز سول ءۇشىن رەسەي ارقىلى جىلقىمەن دۋبايعا ۇشتى ەمەس پە. ايتۋ كەرەك، الەمدىك كلاسسيكالىق بايگەلەرگە تەك پاسپورتى بار اسىل تۇقىمدى اتتار عانا قاتىسادى. ەگەر ەلىمىزدىڭ جۇيرىك اتتارىن اپارامىز دەسەك، ونىڭ قازاقى اسىل تۇقىمدى ات ەكەنىن دالەلدەيتىن پاسپورتى كەرەك»، - دەپ اتاپ ءوتتى ماقسات احايەۆ.

ەسكە سالساق، 12-قاڭتاردا دۋبايداعى مەيدان يپپودرومىندا وتكەن بەدەلدى بايگەدە قازاقستاندىق كابيرحان ەسىمدى تۇلپار جەڭىسكە جەتكەن ەدى. وندا 2000 مەترگە جارىسقا 13 جىلقى قاتىستى. شاباندوز پەت دوببس مىنگەن كابيرحان مارە سىزىعىن ءبىرىنشى بولىپ كەستى.

كەيىن Al Maktoum Challenge تۋرنيرىنىڭ ءبىرىنشى توپتاعى ۇزدىك اتتار بايگەسىندە تىلەك مۇحانبەتقاليەۆتىڭ تۇلپارى كابيرحان مارە سىزىعىن تاعى دا ءبىرىنشى بولىپ كەسكەن ەدى.

بۇل جەڭىستەن سوڭ «رەسپۋبليكالىق زاۋىت جىلقىلارى تۇقىمى پالاتاسى» پرەزيدەنتى تالعات جايسانبايەۆ كابيرحاننىڭ الەمدەگى ەڭ ۇزدىك وندىققا كىرە الاتىنى جايىندا ايتقان ەدى.

اۆتور

دۋمان ارعىنگەلدى

سوڭعى جاڭالىقتار