پارتيالاردى تىركەۋ شەگىن 5 مىڭ ادامعا دەيىن تومەندەتۋ كەرەك - توقايەۆ

None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - پارتيالاردى تىركەۋ شەگىن 5 مىڭ ادامعا دەيىن تومەندەتۋ كەرەك.

ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا وسىنداي باستاما ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«پارتيالاردى تىركەۋ راسىمدەرى ايتارلىقتاي جەڭىلدەتىلەدى. تىركەۋ شەگى ءتورت ەسە، وڭىرلىك وكىلدىكتەردىڭ ەڭ از سانى ءۇش ەسەگە - 600-دەن 200 ادامعا دەيىن ازايادى. پارتيا قۇرۋ ءۇشىن باستاماشىل ازاماتتار توبىنىڭ ەڭ از سانى ۇشتەن بىرگە 1000-نان 700 ادامعا دەيىن، قىسقارادى»، - دەدى پرەزيدەنت.

سوڭعى جاڭالىقتار