ن. نازاربايەۆتىڭ كانديداتۋراسىن قولداپ 560 مىڭنان استام قول جينالدى - ق ر و س ك

None
None
استانا. قازاقپارات - نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ كانديداتۋراسىن قولداپ 560 مىڭنان استام قول جينالدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا اتالعان كوميسسيا حاتشىسى باقىت مەلدەشيەۆ ءمالىم ەتتى.

«نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆتىڭ كانديداتۋراسىن قولداپ ەلدىڭ 16 ءوڭىرىنىڭ بارلىعىنا وكىلدىك ەتەتىن سايلاۋشىلاردىڭ 560523 ىنىڭ راستالعان قولى جينالدى»، - دەدى ب. مەلدەشيەۆ.

ايتا كەتەيىك، بۇگىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى نازاربايەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەۋ جانە كانديداتتىڭ كۋالىگىن بەرۋ تۋرالى قاۋلى قابىلداعان بولاتىن.

اۆتور: مارلان جيەمباي

سوڭعى جاڭالىقتار