ءۇندىستاندا ق ر ازاماتشاسىن زورلادى دەگەن كۇدىكپەن 3 ەر ادام ۇستالدى

None
None
استانا. قازاقپارات - ءۇندىستانداعى ق ر ازاماتشاسىنا قاتىستى ق ر س ءى م باسپا ءسوز حاتشىسى تۇسىنىكتەمە جاريالادى.

بۇل تۋرالى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

قولدا بار اقپاراتقا سايكەس، نيۋ- دەلي قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتشاسىن زورلادى دەگەن كۇدىكپەن ءۇش ەر ادام ۇستالعان. قازىرگى ۋاقىتتا ءۇندىستاندىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تەرگەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە.

«مينيسترلىك اتالعان ماسەلەنى ەرەكشە باقىلاۋىندا ۇستاپ وتىر. ق ر ءۇندىستانداعى ەلشىلىگىنىڭ كونسۋلدىق ءبولىم قىزمەتكەرلەرى ءبىزدىڭ ازاماتشامىزدىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن بارىنشا قورعاۋ ماقساتىندا جابىرلەنۋشى مەن نيۋ- دەلي قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بايلانىس ورناتقان»، دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram