قازاقستاندا قاڭتاردا 2 مىڭنان استام كولىك شىعارىلعان

None
None
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا قاڭتاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 12,1 ميلليارد تەڭگە سوماسىندا 2105 اۆتوكولىك قۇرالى شىعارىلعان، دەپ حابارلايدى «قازاقپارات» ح ا ا «قازاۆتوپروم» قازاقستاننىڭ كولىك سالاسى كاسىپورىندارى وداعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«2018 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنداعى قورىتىندى بويىنشا قازاقستان اۋماعىندا 12,1 ميلليارد تەڭگەگە 2015 بىرلىك اۆتوكولىك قۇرالى (جەڭىل، جۇك، اۆتوبۋس تەحنيكاسى، ارنايى ماشينالار مەن تىركەمەلەردى قوسقاندا) شىعارىلعان. ءوندىرىس كولەمى بىلتىرعى كورسەتكىشتەن 3,6 ەسەگە ارتقان. جەڭىل كولىكتەر ءوندىرىسى 3,7 ەسەگە ارتىپ، 2041 بىرلىككە جەتكەن»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

قازاقستاندا جينالاتىن جەڭىل كولىكتەردىڭ ۇزدىك بەستىگىندە Lada (763 اۆتو)، KIA (128) ، Hyundai (125) ، Ravon (96) جانە Chevrolet (46) تۇر.

 

سوڭعى جاڭالىقتار