پويىز رەلستەن شىعىپ كەتىپ، 20 دان استام ادام قازا تاپتى

None
None
استانا. قازاقپارات - ءۇندىستاندىق ۋتتار- پرادەش شتاتىندا پويىز رەلستەن شىعىپ كەتىپ، كەم دەگەندە 22 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلادى جەرگىلىكتى بيلىك.

سونداي-اق ونداعان ادام جارالانعان، دەپ حابارلادى BBC.

پوليتسيا، تەمىر جول قىزمەتكەرلەرى، جەرگىلىكتى تۇرعىندار ۆاگون اراسىندا قالعان جولاۋشىلاردى قۇتقارۋعا تىرىسۋدا.

ءۇندىستاننىڭ قاتىناس جولدارى مينيسترلىگىندە تەرگەۋ باستالعانىن حابارلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار