سەمەيدەگى ءورت كەزىندە قازا تاپقاندار سانى 14 كە جەتتى

None
سەمەي. قازاقپارات - سەمەيدەگى ءورت كەزىندە قازا تاپقاندار سانى 14 كە جەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«اباي وبلىسىنداعى ءورتتى ءسوندىرۋ جەدەل شتابىنىڭ مالىمەتىنشە، ىزدەۋ جۇمىستارى بارىسىندا تاعى 11 قازا تاپقان ادامنىڭ دەنەسى تابىلعان. قازا تاپقانداردىڭ جەكە باسى انىقتالۋدا»، - دەپ جازدى ت ج م- نان.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جوعالعان ورمان شارۋاشىلىعى ءۇش قىزمەتكەرىنىڭ ءولى دەنەسى تابىلعان بولاتىن. وسىلايشا، قازا تاپقاندار سانى 14 كە جەتتى.