«1414» نومىرىنەن جىبەرىلگەن حابارلامالار جالعان ەمەس

eGov
Фото: eGov

 استانا. KAZINFORM - «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق «1414» نومىرىنەن جىبەرىلگەن حابارلاماعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

«1414» نومىرىنەن جىبەرىلگەن حابارلاما «eGov mobile» ءموبيلدى قوسىمشاسىنا تىركەلمەگەن پايدالانۋشىلارعا جىبەرىلىپ جاتىر. «eGov Mobile» ءموبيلدى قوسىمشاسى ءارتۇرلى جاعدايدا جەكە SMS جانە push-حابارلامالار جىبەرەدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

ماقسات- ساۋالناما جۇرگىزۋ جانە جاڭالىقتاردى حابارلاۋ.

«كورسەتىلگەن سىلتەمەگە ءوتىپ، «eGov mobile» ءموبيلدى قوسىمشاسىن ورناتۋعا بولادى»، - دەيدى ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ا ق- نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

سوڭعى جاڭالىقتار